Chcem pomôcť

Páči sa ti myšlienka charitnej komunitnej záhrady? Rád by si priložil ruku k dielu? Môžeš tak urobiť: 

- zaslaním príspevku na zbierkový účet: SK43 7500 0000 0040 2797 5491 (verejná zbierka registrovaná pod č. 000-2023-019241) 

- zakúpením vypestovaných rastlín (v jarnom období priesady paprík a rajčín) 

- zapojením sa do niektorej z dobrovoľníckych akcií, napríklad Týždeň dobrovoľníctva